Materiał Partnera

Jak poszerzyć kwalifikacje pielęgniarskie?

Jak poszerzyć kwalifikacje pielęgniarskie?

Pielęgniarka/Położna jest ważnym członkiem zespołu medycznego. Jako pracownik zakładu opieki zdrowotnej wykonuje szereg prac istotnych w procesie poprawy, umacniania zdrowia pacjenta.  W zależności od zakresu obowiązków wykonuje zadania pielęgnacyjne, zapobiegawcze/profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz z zakresu promocji zdrowia. Obecnie, aby móc wykonywać ten zawód, konieczne jest ukończenie studiów pielęgniarskich/położniczych W celu prawidłowego wykonywania zawodu, zgodnie z zmieniającymi się procedurami, co wynika z systematycznego postępu w pielęgniarstwie/położnictwie należy poszerzać kwalifikacje zawodowe w ramach kształcenia podyplomowego. Jak można poszerzyć zdobyte kwalifikacje?

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek/położnych – co warto o nim wiedzieć?

Firmy specjalizujące się w realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek/położnych oferują stacjonarne i niestacjonarne  systemy  oraz rodzaje kształcenia określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej. Udział w nich pozwala  poszerzyć kwalifikacje zawodowe i zdobyć stosowne uprawnienia.

Wybierając odpowiednią instytucję zajmującą się prowadzeniem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, warto zwrócić uwagę, czy  organizator zarejestrowany jest w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca realizacji kształcenia oraz w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Jest to gwarancją prowadzenia kształcenia  zgodnie z obowiązującymi programami  zatwierdzonymi przez Ministerstwa Zdrowia – wyjaśnia ekspert z firmy INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych. Dodaje, że tylko tak uzyskane kwalifikacje są ważne w świetle polskiego i unijnego prawa. 

Należy również pamiętać, że udział w kształceniu podyplomowym dotyczy wyłącznie pielęgniarek i położnych  mających aktualne prawo wykonywania zawodu.

Jakie możliwości oferują organizatorzy kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych, w tym INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych? Pielęgniarki/położne mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności na wiele sposobów. Wśród rodzajów kształcenia podyplomowego znajdują się:

  • szkolenia specjalizacyjne, zwane specjalizacjami,
  • kursy kwalifikacyjne,
  • kursy specjalistyczne,
  • kursy dokształcające.

Obecnie najpopularniejszą formą kształcenia są kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne oraz specjalizacje z różnych dziedzin pielęgniarstwa. Oczywiście każdy rodzaj kształcenia podyplomowego obejmuje inną formę i czas trwania zajęć. Jednak wszystkie rodzaje kształcenia składają się z modułu teoretycznego i praktycznego (stażu).

Każdy ze wspomnianych kursów kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia zgodnie ze wzorem określonym przez MZ. Dokument ten potwierdza zdobycie nowych kwalifikacji i umożliwia wykonywanie zawodu w nowym, poszerzonym zakresie, jak również zdobyć lepszą, atrakcyjniejszą pracę.


Dziękujemy za ocenę artykułu

BŁĄD - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję