Materiał Partnera

Jak można zdobyć w Polsce uprawnienia kierowcy cysterny ADR?

Jak można zdobyć w Polsce uprawnienia kierowcy cysterny ADR?

Praca zawodowego kierowcy to ogromna odpowiedzialność. Aby móc przewozić różne towary, należy mieć odpowiednie kwalifikacje. Jedną z nich jest ukończenie kursu ADR, który uprawnia do przewożenia niebezpiecznych ładunków m.in. cysterną. Jak w Polsce zdobyć takie zezwolenie? Czy każdy zawodowy kierowca może się o nie ubiegać? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Podstawowe informacje o kursie ADR

Przystąpienie do podstawowego kursu ADR wymaga od zawodowego kierowcy między innymi posiadania ważnego dokumentu prawa jazdy kategorii C lub C+E z kodem 95 (zawodowy kierowca). Wiele firm zatrudniających pracowników do prowadzenia cystern z niebezpiecznymi towarami wymaga także przynajmniej kilkuletniego doświadczenia. Poza tym kandydat na kierowcę musi mieć ukończony 21 rok życia.

Koszt szkolenia to obecnie ok. 400 zł. Posiadacz uprawnień zdobytych na kursie podstawowym ADR, ważnych przez okres 5 lat, może przewozić niebezpieczne ładunki z wyjątkiem materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Po upływie 5 lat zaświadczenie można przedłużyć. Opłata wynosi wtedy ok. 300 zł.

Zaświadczenie ADR uprawnia zawodowych kierowców do przewożenia niebezpiecznych ładunków, które zostały zakwalifikowane do 13 klas. Ich przynależność do danej grupy zależy od rodzaju stwarzanego zagrożenia dominującego. Klasy te to:

 • materiały i przedmioty wybuchowe,
 • gazy,
 • materiały ciekłe zapalne,
 • materiały stałe zapalne, samoreaktywne oraz wybuchowe stałe odczulone,
 • materiały samozapalne,
 • materiały wytwarzające gazy palne po zetknięciu z wodą,
 • utleniające,
 • organiczne,
 • trujące,
 • zakaźne,
 • promieniotwórcze,
 • żrące,
 • różne materiały i przedmioty.

Jak już wspomniano, kierowca z uprawnieniami ADR (podstawowymi) nie może przewozić ładunków z dwóch wymienionych wyżej klas: materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Do przewozu tych produktów niezbędne jest szkolenie i egzamin specjalistyczny.

Jak wygląda kurs ADR?

O zaświadczenie ADR można wnioskować w kilku przypadkach. Będzie ono dodatkowym atutem, dzięki któremu pracodawcy, tacy jak firma Trans Polonia, chętniej zatrudniają kandydata na stanowisko kierowcy. O uprawnienia może ubiegać się kierowca, który przystępuje do kursu po raz pierwszy, chce przedłużyć termin ważności posiadanych już uprawnień, którego dokument zaginął lub został zniszczony. Każdy kandydat musi dostarczyć ważny dokument tożsamości, prawo jazdy, zdjęcie oraz formularz zgłoszeniowy. Zaświadczenie zdobywa się w upoważnionych do ich wydawania ośrodkach szkoleniowych tuż po ukończeniu kilku kursów. Należą do nich:

 • kurs początkowy przeznaczony dla kandydatów ubiegających się o zaświadczenie po raz pierwszy,
 • kurs doskonalący, który jest krótszy od początkowego. Może do niego przystąpić osoba przedłużająca uprawnienia lub ponownie odbyć kurs początkowy,
 • szkolenie specjalistyczne pozwalające na rozszerzenie uprawnień.

Tuż po zakończeniu szkoleń, kandydat przystępuje do egzaminu. Można go zdawać do 6 miesięcy po zakończeniu kursu ADR. Egzamin składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu podstawowego oraz 18 lub 15 pytań z zakresu specjalistycznego.

Dziękujemy za ocenę artykułu

BŁĄD - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję