Czym jest kuratorium oświaty? Podstawowe kompetencje i zadania

Czym jest kuratorium oświaty? Podstawowe kompetencje i zadania

Kuratorium Oświaty to organ, który kontroluje publiczne i niepubliczne ośrodki i placówki edukacyjne. W Polsce działa aż 17 organów pedagogicznych. Mieszczą się na 16 województwach. Zakres zadań i obowiązków regulują ustawy: z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i z dnia 26 stycznia 1982 roku, (zaktualizowane) oraz Karta Nauczyciela i odrębne przepisy. Warto poznać jego podstawowe kompetencje.

Główne zadania i obowiązki wydziału oświaty

Praca Kuratorium polega na wykonywaniu w imieniu wojewody obowiązków w sprawie oświaty. Określa je ustawa z dnia 1 września 2019 roku i przepisy obowiązujące na danym obszarze województwa. Jak podaje Ministerstwo Oświaty na swojej stronie internetowej, wyróżnia się 16 oddziałów:

 1. Dolnośląskie – we Wrocławiu
 2. Kujawsko-pomorskie – w Bydgoszczy
 3. Lubelskie – w Lublinie
 4. Lubuskie – w Gorzowie Wielkopolskim
 5. Łódzkie – w Łodzi
 6. Małopolskie – w Krakowie
 7. Mazowieckie – w Warszawie
 8. Opolskie – w Opolu
 9. Podkarpackie – w Rzeszowie
 10. Podlaskie – w Białymstoku
 11. Pomorskie – w Gdańsku
 12. Śląskie – w Katowicach
 13. Świętokrzyskie – w Kielcach
 14. Warmińsko-mazurskie – w Olsztynie
 15. Wielkopolskie – w Poznaniu
 16. Zachodniopomorskie – w Szczecinie

Kurator lub wicekurator nadzoruje przedszkola publiczne i niepubliczne oraz inne ośrodki wychowania, szkoły i placówki. Monitoruje je wraz z kolegiami pracowników służb społecznych. Ponadto decyduje w sprawach administracyjnych. Uczestniczy w decyzjach podejmowanych przez rady oświaty. Ponieważ jest organem wyższego stopnia, współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje także z dyrektorami szkół i jednostkami samorządów w zakresie polityki oświatowej Polski. Zajmuje się poza tym tworzeniem programów, które mają na względzie wykorzystanie środków finansowych na szkolenia dla nauczycieli. Jest poza tym odpowiedzialny za konkursy, turnieje, olimpiady i przeglądy. Ocenia także harmonogramy prac placówek i arkusze organizacyjne.

Współpraca kuratora oświaty z innymi jednostkami

Kuratorium oświaty w Polsce może również współdziałać z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Umożliwia mu to artykuł 9c i punkty 4. i 8. Ustawy o systemie oświaty. W związku z tym poszczególne organy są zobowiązane do tworzenia i doręczania sprawozdań z dokonanych sprawdzianów lub egzaminów. Komisje egzaminacyjne w danym okręgu współpracują z kuratorium w kwestii wykonywania egzaminów i sprawdzianów, a także poprawy umiejętności nauczycieli. W szczególności dotyczy to zdolności do oceny, diagnozy, egzaminowania oraz badania postępów w nauce uczniów. Oprócz tego kurator oświaty zajmuje się zadaniami organizacyjnymi. Zaliczają się do nich: analiza potrzeb, nadzorowanie i podejmowanie decyzji, które mają na celu wsparcie materialne i organizacyjne związane z poprawą jakości nauczania przez nauczycieli. Działa we współpracy z organami, które odpowiadają za prowadzenie ośrodków szkolnych i placówek edukacyjnych. Odpowiada również za kształtowanie i rozwijanie w zakresie materiałów oraz współpracuje z wybranymi podmiotami w związku z rozwojem dzieci i młodzieży. Poza tym odpowiada za organizację i wsparcie w sprawach związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Zaliczają się do tego ferie zimowe i letnie, kolonie i obozy.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia podejrzewa, że personel szkoły – niezależnie od pozycji – działa niezgodnie z prawem oświatowym, koniecznie zgłoś się do Kuratorium Oświaty. Dokument możesz złożyć w formie pisemnej skargi lub wniosku. Pamiętaj o podpisie. Wnioski anonimowe nie są rozpatrywane.

Dziękujemy za ocenę artykułu

BŁĄD - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję