Materiał Partnera

Czy uprawnienia BHP mają datę ważności?

Czy uprawnienia BHP mają datę ważności?

Uprawnienia BHP dają możliwość podjęcia pracy w zakładowych służbach BHP – warunkiem jest ukończenie studiów wyższych i spełnienie wymagań kwalifikacyjnych dla określonych stanowisk. Konieczne jest także odbycie szkolenia BHP dla pracowników służb, co wynika z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku.

Jak długo ważne są uprawnienia BHP?

Podejmując pracę w służbie BHP od razu po ukończeniu studiów wyższych lub podyplomowych, pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się nie później niż po upływie 5 lat od daty uzyskania dyplomu. Szkolenie wstępne w zakładzie pracy powinno się natomiast ukończyć w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od dnia zatrudnienia, chyba że pracownik posiada aktualne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Okresowe szkolenia BHP powinny odbywać się nie rzadziej niż co 5 lat, co stanowi warunek ciągłości posiadania uprawnień i kwalifikuje do pracy w zakładowych służbach BHP. Obowiązek szklenia pracowników spoczywa na barkach pracodawcy. Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy oraz zapoznanie kursantów ze zmianami prawnymi i organizacyjnymi.

Realizatorem kursów z zakresu BHP jest łódzka firma Alerta, która działa na terenie całej Polski oraz przeprowadza szkolenia w formie wygodnych kursów e-learningowych. Outsourcing usług BHP to gwarancja skutecznych szkoleń przygotowanych zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta – uwzględnia się infrastrukturę przedsiębiorstwa, specyfikę jego działalności oraz liczbę zatrudnionych pracowników.

Jak wygląda szkolenie dla służb BHP?

Służba BHP to grupa osób bardzo dobrze zaznajomiona z obowiązującymi przepisami. Szkolenia BHP w Łodzi zawsze dostosowywane są do wiedzy i umiejętności uczestników oraz wymagań, jakie łączą się z zajmowanym przez nich stanowiskiem. Szkolenie dla służb powinien kłaść nacisk na aspekty związane z wykonywanymi obowiązkami.

Na szkoleniu okresowym BHP omawia się najnowsze akty prawne, które mają bezpośredni wpływ na sposób pracy służb oraz nowoczesne sposoby przeprowadzania kursów dla pracowników. Oprócz tego systematyzuje się wiedzę z zakresu rozwiązań organizacyjnych, które mogą poprawić warunki bezpieczeństwa w zakładzie, ustalania okoliczności wypadków i formalności z nimi związanych, a także zasad postępowania w sytuacji zagrożeń w praktyce. W czasie szkolenia służby zapoznają się ze sposobami na ograniczanie zagrożeń, jakie występują w zakładzie oraz metodami oceny ryzyka zawodowego. Poruszane są także kwestie dotyczące kształtowania warunków pracy.

 

Dziękujemy za ocenę artykułu

BŁĄD - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję